MIKÄ ON VITALIST?

Terveempi elämä Vitalistin kanssa.

Vitalisti auttaa sinua elämään terveellisemmin antamalla sinulle toimivaa tietoa siitä, miten liikunta ja elämäntavat hyödyttävät yleistä terveyttäsi. Tarkastele Vitalisti-rannekkeesi tietoja elintoiminnoista, askelista, harjoittelusta, elintavoista ja jopa nukkumisesta verkkopalvelussamme. Hyvin ymmärrettävät kaaviot antavat tietoa, jotka auttavat ymmärtämään nykyistä elämäntilannettasi ja kuntoasi. Näin voit muuttaa sitä positiivisempaan suuntaan.


Vitalisti on suomalainen vuonna 2017 kehitetty toimiva ja käytännönläheinen selainpohjainen ratkaisu oman elämäsi hallitsemiseen ja ohjaamiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin itseäsi koskevissa päätöksissä sen mukaan mikä sinusta itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.

Vitalisti-sovellus on 1.4.2013 tapaturman yhteydessä keskivaikean aivovamman saaneen liikkeenjohdon konsultti Mauno Nevalaisen kehittämä työväline elämänhallinnan, elinvoimaisuuden, elämänvoiman ja elämänmuutoksen hallintaan. Sovelluksen kehittämisessä ja suunnittelussa mukana on ollut myös TAYS:n aivovammapoliklinikan asiantuntijoita.

Vitalisti sai alkunsa kesällä 2014, kun Mauno Nevalainen oli huolissaan sekä omasta, että muiden aivovammasta ja sen oireista kärsivien suomalaisten hyvinvoinnista. Tietotekniikan ja toiminnanohjauksen sekä uuden teknologian vahvana ja osaavana asiantuntijana hän halusi alkaa etsiä uudenlaisia ratkaisuja aivovamman jälkioireiden hoitoon. Syntyi idea ratkaisusta, joka toisi yhteen uuden teknologian ja pilvipalvelun, kuntoutuksessa tarvittavien arkirutiinien tietojen keräämisen sekä hyvinvoinnista ja palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot ja ihmiset.

Sovelluksen tavoitteena on ollut tunne siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin.

Sovellus antaa taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihin ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä siten, että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa.

Sovelluksen tavoitteena on edelleen edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan, joka on aina jonkinlainen kompromissi uuden ja vanhan elämäntilanteen väliltä.

Sovelluksessa on omat osiot käyttäjille, asiantuntijoille ja lääketieteen ammattilaisille sekä vakuutusyhtiön tai Kelan asiantuntijoille kerätyn tiedon analysointiin. Analysoidut tiedot antavat käyttäjille ja asiantuntijoille modernin menetelmän ja tavan hyödyntää kerättyä tietoa niin omassa asiantuntijatyössään kuin arjen toimintojen ja elämäntilanteen suunnittelussa sekä mahdollisessa kuntoutuksessa ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Ammattilaiset voivat suunnitella, räätälöidä ja seurata käyttäjän tietoja ja kuntoutusprosessia omasta käyttöliittymästään. Vitalisti mahdollistaa tulevaisuudessa myös reaaliaikaisen viestien vaihdon.

Vitalisti kerää käyttäjän tietoja elintoiminnoista, liikkumisesta, elintavoista, kivuista ja nukkumisesta. Elintoimintoihin ja liikkumiseen liittyvät tiedot voidaan kerätä manuaalisesti syöttämällä tai automaattisesti rannekkeen avulla. Helposti ymmärrettävät raportit ja kaaviot antavat tietoa, jotka auttavat ymmärtämään käyttäjän elämäntilannetta ja kuntoa. Tietojen perusteella elämäntilannetta voidaan muuttaa positiivisempaan suuntaan.

Vitalisti soveltuu kaikille niille henkilöille, joilla on tarvetta elämiseen ja elämänhallintaan liittyvien tietojenkeruusta, kuten verenpaineesta, sykkeestä, liikunnasta, vireystilasta, omien asioiden hoitamisesta, ruokailusta ja ruokailutottumuksista, kivuista, tupakoinnista tai alkoholinkäytöstä.

Tietoja voivat hyödyntää käyttäjän lisäksi niin asiantuntijat kuin vakuutusyhtiöt. Asiantuntijoiden ja vakuutusyhtiöiden tarvitsee vain rekisteröityä palveluun ja käyttäjän jakaa tietonsa haluamilleen tahoille.