ELÄMÄNHALLINTA

Elämänhallinta on itsestään huolehtimista…

Elämänhallinnan tavoitteena on tunne siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin. Elämänhallinta antaa taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihin ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä siten, että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa. Tavoitteena on edelleen edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan, joka on aina jonkinlainen kompromissi uuden ja vanhan elämäntilanteen väliltä.

Elämänhallinta 

on tunne siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin

on taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihinsä ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä

sulkee sisäänsä kaikki ihmisen elämän osa-alueet: työn, sosiaalisen aseman, asumisen, perhetilanteen, terveyden, työkyvyn ja muut elämisen voimavarat

terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa

sisältö on periaatteessa avoin – ajatus elämän hallitsemisesta kokonaisuudessaan on utopistinen

näkökulma inhimilliseen toimintaan vaikuttaviin tapahtumiin

koostuu monien toiminta-alueiden hallinnasta tai hallinnankokemuksista

mielialan tai tunteiden hallinnasta
ajatusten hallinnasta
tekojen hallinnasta
halujen hallinnasta
sosiaalisten suhteiden hallinnasta
elinolosuhteiden hallinnasta

aina kysymys jonkinlaisesta muutoksesta

on päämerkitykseltään elämän mittainen asia

on yhteydessä kasvuun ja yksilönkehitykseen

edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan

on aina jonkinlainen kompromissi

on osa lainsäädäntöä

Kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohteluista ja säilöönottoyksiköstä (116/2002)
Vankeuslaki (767/2005)

Elämänhallinta – elinvoimaisuus – elämänvoima – elämänmuutos

  • kaikkeudessa on olemassa erityinen elämänvoima (vis vitalis)
  • kemia ja fysiikka eivät riitä sellaisenaan
  • tarvitaan elämälle kuuluva ominaisuus
  • luonnonfilosofinen käsitys – elämän ilmiöt eivät ole pelkästään mekaanisia, fysikaalisia tai kemiallisia tapahtumia