info@vitalist.fi +358 45 2299 640
Login Sign Up

About Us


Vitalisti on suomalainen vuonna 2017 kehitetty toimiva ja käytännönläheinen ratkaisu oman elämäsi hallitsemiseen ja ohjaamiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin itseäsi koskevissa päätöksissä sen mukaan mikä sinusta itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.

Vitalisti-sovellus on 01.04.2013 tapaturman yhteydessä keskivaikean aivovamman saaneen liikkeenjohdon konsultti Mauno Nevalaisen kehittämä työväline elämänhallinnan, elinvoimaisuuden, elämänvoiman ja elämänmuutoksen hallintaan. Sovelluksen kehittämisessä ja suunnittelussa mukana on ollut myös TAYS:n aivovammapoliklinikan asiantuntijoita.

Vitalisti sai alkunsa kesällä 2014, kun Mauno Nevalainen oli huolissaan sekä omasta, että muiden aivovammasta ja sen oireista kärsivien suomalaisten hyvinvoinnista. Tietotekniikan ja toiminnanohjauksen sekä uuden teknologian vahvana ja osaavana asiantuntijana hän halusi alkaa etsiä uudenlaisia ratkaisuja aivovamman jälkioireiden hoitoon. Syntyi idea ratkaisusta, joka toisi yhteen uuden teknologian ja pilvipalvelun, kuntoutuksessa tarvittavien arkirutiinien tietojen keräämisen sekä hyvinvoinnista ja palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot ja ihmiset.

Sovelluksen tavoitteena on ollut tunne siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin. Sovellus antaa taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihin ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä siten, että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa. Sovelluksen tavoitteena on edelleen edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan, joka on aina jonkinlainen kompromissi uuden ja vanhan elämäntilanteen väliltä.

Sovelluksessa on omat osiot käyttäjille, asiantuntijoille ja lääketieteen ammattilaisille sekä vakuutusyhtiön tai Kelan asiantuntijoille kerätyn tiedon analysointiin. Analysoidut tiedot antavat käyttäjille ja asiantuntijoille modernin menetelmän ja tavan hyödyntää kerättyä tietoa niin omassa asiantuntijatyössään kuin arjen toimintojen ja elämäntilanteen suunnittelussa sekä mahdollisessa kuntoutuksessa ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Ammattilaiset voivat suunnitella, räätälöidä ja seurata käyttäjän tietoja ja kuntoutusprosessia omasta käyttöliittymästään. Vitalisti mahdollistaa tulevaisuudessa myös reaaliaikaisen viestien vaihdon.

Vitalistin missio

  • Saamme yhdessä aikaan positiivisen muutoksen suomalaisten hyvinvoinnissa ja elämänhallinnassa
  • Vitalisti on sovellus, jossa tuomme käyttäjät ja asiantuntijat yhteen hyödyntämään kerättyä ja analysoitua tietoa sekä kehittämään uudenlaisia elämänhallinnan toimintamalleja, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja, tekoälyä ja robotiikkaa
  • Haluamme saada aikaan ratkaisuja, joiden avulla me suomalaiset voimme elää itsemme näköistä elämää ja voida hyvin

Vitalistin visio

  • on olla merkittävä toimivan, laadukkaan ja käytännönläheisen ratkaisun tuottaja oman elämän hallitsemiseen ja ohjaamiseen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • on tuottaa uudenlaisia teknologisia ratkaisuja, joiden positiiviset vaikutukset näkyvät mm. aivovammasta kärsivien ihmisten jokapäiväisessä elämässä
  • on kehittää toimivia ratkaisuja erilaisille organisaatioille, jotka ovat mukana niin asiantuntijoina kuin rahoittajina kuntoutukseen ja sopeutumiseen liittyvissä toimissa tai vaikkapa kiinnostuneita oman henkilöstön elämäntilanteesta
  • on auttaa ja kehittää muutoslähettiläitä, jotka vievät uusien ratkaisujen viestiä omiin yhteisöihinsä

Welcome to Take Care Of...

About Us

FAQ

Terms & conditions

Help

Privacy Policy

Contact us

HEAD OFFICE ADDRESS :
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Email: sales@takecareof.com