asiakaspalvelu@vitalist.fi +358 45 2299 640
Kirjaudu Rekisteröidy

ELÄMÄNHALLINTA ON ITSESTÄ HUOLEHTIMISTA...

Elämänhallinta on omasta itsestä huolehtimista - oman elämän hallinnointia ja ohjaamista - siten, että se antaa henkisiä voimavaroja, taitoa ja uskoa sopeutua elämän muutoksiin, uskoa omiin kykyihin sekä kykyä nähdä elämä mielekkäänä.

Hyvän elämänhallinnan avulla ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan mahdollisimman hyvin itseäsi koskeviin päätöksiin sen mukaan mikä sinusta itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.

Vitalist on työväline elämänhallinnan, elinvoimaisuuden, elämänvoiman ja elämänmuutoksen hallintaan. Sovelluksen kehittämisessä ja suunnittelussa ovat olleet mukana myös TAYS:n aivovammapoliklinikan asiantuntijat.

TUOTTEET JA PALVELUT

Vireystilan ja elämänhallinnan merkitys yksilön elämään...

Vireystilalla kuvataan ihmisen virkeyden astetta. Vireystila on sekä psykologinen, että biologinen ilmiö.

Vireydellä on suuri merkitys mm. työskentelyyn, keskittymiseen ja oppimiseen sekä stressistä, kiireestä, vastoinkäymisistä ja kriiseistä selviämisessä. Toisin sanoen vireys on ihmisen fyysistä ja psyykkistä toimintavalmiutta, johon vaikuttavat elimistön ja hermoston säätelymekanismit, ihmisen oma psyyke ja ulkoiset ärsykkeet.

Konkreettisimmillaan vireys voidaan määritellä valve- ja unitilan vaihteluna tai toiminnan aktiivisuuden muutoksena - muutokset näkyvät myös autonomisen hermoston toiminnassa, esimerkiksi hengityselinten tai sydämen toiminnan muutoksina.

Vireyden taso vaihtelee fyysisen kunnon, sairauksien, mielialan tai muun psyykkisen syyn takia - myös ulkoisten ärsykkeiden osuus vireystilan muutoksiin on oleellinen. Vuorokausirytmin sekä sisäisen kellon rytmin muutokset aiheuttavat nopeasti lepo-aktiivisuusrytmin hämärtymistä, keskittymis- ja muistivaikeuksia, päänsärkyä ja muun muassa suoliston kautta välittyvää huonovointisuutta ja pahoinvointia.

Kaikki terveyttä edistävät elämäntavat – riittävä liikunta, terveellinen ja monipuolinen ravinto, hyvät ihmissuhteet – edistävät myös untamme. Alkoholi, kofeiini ja savukkeiden nikotiini vaikuttavat uneen epäedullisesti.

Elämänhallinnassa on kyse siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin. Elämänhallinta on taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihinsä ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä.Elämänhallinta pitää sisällään kaikki ihmisen elämän osa-alueet: työn, sosiaalisen aseman, asumisen, perhetilanteen, terveyden, työkyvyn ja muut elämisen voimavarat.

Elämänhallinnan tavoitteena on se,

että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa. Toisin sanoen kyseessä on siis - näkökulma inhimilliseen toimintaan vaikuttaviin tapahtumiin, joka edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan.

Tuotemerkit

Kauttamme saatavissa myös nämä hyvin tunnetut tuotemerkit