info@vitalist.fi +358 45 2299 640
Login Sign Up

About Us

Vitalisti on suomalainen vuonna 2017 kehitetty toimiva ja käytännönläheinen ratkaisu oman elämäsi hallitsemiseen ja ohjaamiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin itseäsi koskevissa päätöksissä sen mukaan mikä sinusta itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.

Vitalisti-sovellus on 1.4.2013 tapaturman yhteydessä keskivaikean aivovamman saaneen liikkeenjohdon konsultti Mauno Nevalaisen kehittämä työväline elämänhallinnan, elinvoimaisuuden, elämänvoiman ja elämänmuutoksen hallintaan. Sovelluksen kehittämisessä ja suunnittelussa mukana on ollut myös TAYS:n aivovammapoliklinikan asiantuntijoita.

PRODUCTS

Vireystila ja elämänhallintasekä niiden merkitys työssä tai työhön valmennuksessa

Vireystilalla kuvataan ihmisen virkeyden astetta. Vireystila on sekä psykologinen, että biologinen ilmiö. Vireydellä on suuri merkitys mm. työskentelyyn, keskittymiseen ja oppimiseen. Toisin sanoen vireys on ihmisen fyysistä ja psyykkistä toimintavalmiutta, johon vaikuttavat elimistön ja hermoston säätelymekanismit, ihmisen oma psyyke ja ulkoiset ärsykkeet. Konkreettisimmillaan vireys voidaan määritellä valve- ja unitilan vaihteluna tai toiminnan aktiivisuuden muutoksena - muutokset näkyvät myös autonomisen hermoston toiminnassa, esimerkiksi hengityselinten tai sydämen toiminnan muutoksina. Vireyden taso vaihtelee fyysisen kunnon, sairauksien, mielialan tai muun psyykkisen syyn takia - myös ulkoisten ärsykkeiden osuus vireystilan muutoksiin on oleellinen. Vuorokausirytmin sekä sisäisen kellon rytmin muutokset aiheuttavat nopeasti lepo-aktiivisuusrytmin hämärtymistä, keskittymis- ja muistivaikeuksia, päänsärkyä ja muun muassa suoliston kautta välittyvää huonovointisuutta ja pahoinvointia. Kaikki terveyttä edistävät elämäntavat – riittävä liikunta, terveellinen ja monipuolinen ravinto, hyvät ihmissuhteet – edistävät myös untamme. Alkoholi, kofeiini ja savukkeiden nikotiini vaikuttavat uneen epäedullisesti.

Elämänhallinnassa on kyse siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin. Elämänhallinta on taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihinsä ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä. Se sulkee sisäänsä kaikki ihmisen elämän osa-alueet: työn, sosiaalisen aseman, asumisen, perhetilanteen, terveyden, työkyvyn ja muut elämisen voimavarat. Elämänhallinnan tavoitteena on se, että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa. Toisin sanoen kyseessä on siis- näkökulma inhimilliseen toimintaan vaikuttaviin tapahtumiin, joka edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan.

Brändit

Nyt myös myynnissä nämä hyvin tunnetut tuotebrändit